CURRICULUM VITAE -
LEVNEDSBESKRIVELSE

Dagen kom, hvor jeg fik mit bevis....

Uddannelse:

Advokatbestalling den 30. juli 2009, pt. deponeret.

Juridisk Kandidateksamen (Cand.jur.) fra Københavns Universitet, den 24. september 1999 (1998-2).


Matematisk
Studentereksamen:
Nørre Gymnasium,
den 22. juni 1991
HF-enkeltfagseksamen,
spansk:
VUC Gladsaxe, juni 1996
Folkeskolens
Afgangseksamen:
Gunnar Jørgensens Skole,
den 17. juni 1988

"Skolegang"
September 2007 - juni 2011 Udenrigsministeriets Sprogcenter, årskursus i Spansk, niveau A1/A2 (2007-08), niveau B1/B2 (2008-09), niveau B2/C1 (2009-10) og niveau C1 (2010-11).
September 1992 - November 1998 Københavns Universitet, Jura.
August 1994 - november 1998 VUC Gladsaxe, Spansk HF-enkeltfag.
August 1988 - Juni 1991 Nørre Gymnasium (1.-3.g).
Februar 1987 - Juni 1988 Gunnar Jørgensens Skole (8.-9.kl.).
August 1984 - Januar 1987 Kvikmarkens Privatskole (6.-8.kl.).
August 1978 - Juni 1984 Søborg Skole (Bh.-5.kl.).

Arbejde:

Oktober 2020 - Funktionschef (retsassessor), retssekretariatet, Retten i Hillerød
Marts 2017 - september 2021 Juridisk Sekretær, dommerfuldmægtig, Retten i Lyngby (fungerende dommer maj-juni 2019)
Oktober - december 2019 Konstitueret dommer, Retten på Bornholm
Januar 2016 - Februar 2017 Konstitueret dommer, Retten i Nøstved
Oktober 2014 - december 2015 Advokat, København
August - September 2014 Konstitueret dommer, Retten på Bornholm
Januar - September 2014 Dommerfuldmægtig, Retten i Roskilde
Maj 2013 - December 2013 Konstitueret dommer, Retten i Næstved
August 2012 - April 2013 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret
Januar 2010 - juli 2012 Konstitueret funktionschef/retsassessor (januar 2012-juli 2012)
Dommerfuldmægtig (oktober-december 2011)
Konstitueret sekretariatschef (oktober 2010-september 2011)
Dommerfuldmægtig (juli-september 2010)
Konstitueret dommer ved Retten i Næstved (januar-juni 2010)
Marts 2008 - Januar 2010 Advokat hos Dansk Erhverv.
Januar 2009 - Januar 2010 Sekretariatschef for Københavns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstofhandelen (Kornvoldgiften, Dansk Erhverv).
Februar 2006 - Februar 2008 Dommerfuldmægtig i Højesteret.
Marts 2006 - Februar 2008 Assisterende sekretær i Arbejdsretten.
August 2003 -
Januar 2006
Dommerfuldmægtig ved Retten i Tårnby (fungerende retsassessor fra 1. december 2003 t.o.m. 29. februar 2004).
Juli 2002 -
juli 2003
Dommerfuldmægtig ved Retten i Hvidovre.
Juni 2002 Dommerfuldmægtig ved Retten i Køge.
Oktober 2001 -
juni 2002
Dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret.
Oktober 2000 -
oktober 2001
Dommerfuldmægtig ved Retten i Ringsted.
Oktober 1999 -
oktober 2000
Dommerfuldmægtig ved Retten i Rønne.
November 1998 -
oktober 1999
Dommerfuldmægtig ved Retten i Gråsten og Retten i Aabenraa (delt tjeneste).
Juli -
september 1998
Salgsassistent på Statoil Servicecenter, Nybrovej 45, Gentofte.
September 1995 -
januar 1998
Studentermedhjælper/konsulent, Fællessekretariatet for Det kooperative
Fællesforbund og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Juli 1995 -
september 1996
Servicemedarbejder Plejehjemmet Egebjerg, afdeling Svanebo (Gentofte Kommune).
Juni 1993 -
august 1995
Vikar i SFO Digterbo (Gladsaxe Kommune).
Februar 1992 -
juli 1994
Vikar i Børnehaven Højmarksvej (Gladsaxe Kommune).
Januar -
februar 1992
Rengøringsassistentvikar i Børneinstitutionen Kildevænget (Gladsaxe Kommune).
September -
december 1991
Medhjælper på Buddinge Skoles kontor (deltid) og SFO Digterbo (deltid)
(Gladsaxe Kommune).
August -
september 1991
Rengøringsassistent i Børneinstitutionen Kildevænget (Gladsaxe Kommune).
Maj 1990 -
maj 1991
Ekspedient, Kiosk 3 v/Kurt Larsen, Nytorv.
Somrene 1989-1993 Receptionist/Piccolo i softwarehuset Pro:Con A/S.
Februar 1988 -
april 1990
Ekspedient, Kiosken v/Irma Jensen, Søborg Torv.
(Samt bogholder indtil januar 1992).

Sprog:

Dansk, engelsk, tysk, svensk og spansk.

Boligpolitisk arbejde:

August 2021 - Formand for afdelingsbestyrelsen Lykkeparken afd. 14, Arbejdernes Boligsselskab i Gladsaxe.
Marts 2022 - Bestyrelsessuppleant i organisationsbestyrelsen i Arbejdernes Boligsselskab i Gladsaxe..

Fagpolitisk arbejde:

Marts 2022 - Bestyrelsesmedlem i kredsbestyrelsen, Dommerfuldmægtigforeningen, kreds 2.
April 2020 - Oktober 2021 Djøf offentligs bestyrelse.
Januar 2020 - Oktober 2021 Djøf offentligs sektorudvalg for anklagemyndigheden og domstolene. Formand fra april 2020. (Suppleant fra januar 2018 til januar 2020).
September 2019 - September 2021 Tillidsrepræsentant for dommerfuldmægtige i Retten i Lyngby (tillidsrepræsentantsuppleant fra juli 2017).
Marts 2007 - Februar 2008 Tillidsrepræsentant for dommerfuldmægtige i Højesteret (tillidsrepræsentantsuppleant fra april 2006).
September 2006 - Februar 2008 Overenskomstforeningens sektorudvalg for politi- og retssektoren (DJØF) (observatør februar 2005 til januar 2006).
Marts 2006 - Februar 2008 Delegeret JØP's generalforsamling.
Maj 2006 - Februar 2008 Bestyrelsesmedlem i kredsbestyrelsen, Dommerfuldmægtigforeningen, kreds 1. Formand fra oktober 2006 - februar 2008.
Oktober 2004 -
oktober 2005
Repræsentant i DJØFs repræsentantskab.
Maj 2004 - Februar 2008 Repræsentant i Overenskomstforeningens Sektorforsamling.
Februar 2004 -
oktober 2005
Næstformand for Dommerfuldmægtigforening (fg. formand fra 1. april 2004 til 16. september 2005).
September 2003 -
oktober 2005
Bestyrelsesmedlem Dommerfuldmægtigforening.
Maj 2000 - maj 2002 Bestyrelsesmedlem i kredsbestyrelsen, Dommerfuldmægtigforeningen, kreds 2.
Februar 1993 - september 1993 Moderate Studenters Forretningsudvalg.
September 1992 - februar 1993 Moderate Studenters repræsentantskab.

Nævn, råd og udvalg:

Marts 2005 -
januar 2006
Justitsministeriets kursusudvalg vedr. den obligatoriske efteruddannelses for advokatfuldmægtige.
Juni 2005 -
oktober 2005
Domstolenes Reformstyregruppe.
April 2005 -
oktober 2005
Justitsministeriets følgegruppe vedr. domstolsreformen.
April 2005 -
oktober 2005
Formandskontaktudvalget med HK, DTF, Dommerforeningen og Dommerfuldmægtigforeningen.
April 2005 -
oktober 2005
Domstolenes arbejdsgruppe om mål- og resultatstyring.
Marts 2005 -
oktober 2005
Domstolenes uddannelsesudvalg for jurister.
Marts 2005 -
oktober 2005
Domstolenes grunduddannelsesudvalg.
Marts 2005 -
oktober 2005
Domstolenes fællesuddannelsesudvalg.
September 2003 -
oktober 2005
Styregruppen for digitalisering af Danmarks Domstole.
September 2003 -
oktober 2005
Danmarks Domstoles IT-udvalg.
Januar -
november 1998
Kagså Kollegiets bestyrelse som repræsentant for Gladsaxe Kommune.
April 1997 -
februar 1998
Arbejderbevægelsens Internationale Forum's hovedbestyrelse.
April 1997 -
februar 1998
Mellemfolkeligt Samvirke's repræsentantskab.
December 1995 -
februar 1998
Forbrugerklagenævnet.
December 1995 -
oktober 1997
EU-specialudvalg vedrørende forbrugerbeskyttelse og EU-specialudvalg
vedrørende juridiske spørgsmål, Erhvervsminsteriet.
December 1995 -
marts 1997
Dansk Varefakta Nævn.
April 1993 -
januar 1994
Det Retsvidenskabelige Studienævn.
April 1993 -
januar 1994
Ansættelsesudvalget under Det Retsvidenskabelige Studienævn.

Politisk arbejde:

Februar 1998 - november 1998 Bestyrelsesmedlem i Søborg Socialdemokratiske vælgerforening.
Februar 1996 - februar 1998 Bestyrelsessuppleant i Søborg Socialdemokratiske vælgerforening.
November 1996 - august 1997 Uddannelsespolitisk debatgruppe Socialdemokratiet i Københavns Amt.

Undervisning:

Maj, november 2009 Underviser på Personalejura II (Dansk Erhverv).
Januar - maj 2000 Timelærer, Bornholms Erhvervskole i arbejdsret, merkonomuddannelsen.
September 1997, november 1996 Underviser på Arbejdsretskursus (Det kooperative Fællesforbund).

Kurser:

Marts 1996 Personale-Jura v/IIR.
Maj - Juni 1992 Børnehavernes Naturklubkursus (Gladsaxe Kommune).


Vil du vide mere om mig - send mig en